Odżelaziacz. Jaki najlepszy?

Który odżelaziacz będzie odpowiedni dla mojej wody i mojej instalacji?

Jak w tytule artykułu - każdy kupujący odżelaziacz zastanawia się, jakie urządzenie, jaki filtr do wody mam wybrać? Stacja uzdatniania wody to zazwyczaj spory wydatek dla
gospodarstwa domowego. A każdy chce, by jego odżelaziacz był najlepszy. 
Odpowiedź na to pytanie jest prosta, aczkolwiek zależna od wielu czynników. Głównym, warunkującym poprawnie dobrany i działający odżelaziacz odmanganiacz to oczywiście
skład fizyko-chemiczy wody. Kolejnym są warunki pracy, obciążenie chwilowe i dobowe, jakiemu będzie poddana stacja uzdatniania wody, równomierność użytkowania. 

I najważniejsze - układ technologiczny, w którym będzie pracował odżelaziacz, czy kompletna stacja uzdatniania wody.

Dla instalacji hydraulicznych nowo powstających warto jest skonsultować szczegóły z Technologiem uzdatniania, odżelaziania wody. Uniknie się wówczas wielu pomyłek - od wydajności i wysokości podnoszenia pompy, poprzez system kontroli ciśnienia, napowietrzanie, odbiór popłuczyn, zasilanie elektryczne. Stacja Uzdatniania Wody to nie jest jedno, cudowne urządzenie, ale wszystkie elementy instalacji i sterowania nierozerwalnie z sobą powiązane i współpracujące, by realizować poprawnie działające uzdatnianie wody.

Poniżej jest opisany każdy najpopularniejszy odżelaziacz i filtr do wody skonstruowany i stosowany przez Techfilters jako pracujący samodzielnie lub jako element technologii stacji uzdatniania wody:

Odżelaziacze, filtry do wody do usuwania żelaza:

Odżelaziacz typu TF-IR-MM

Filtr do wody klasy Techfilters MM to nowoczesne rozwiązanie technologii łączącej dokładną filtrację mechaniczną z funkcją usuwania żelaza trójwartościowego.
Specyficzny układ warstw filtracyjnych zapewniających wysoką kolmatację przy optymalnych przepływach zapewnia wysoką sprawność nawet przy nierównomiernych wydajnościach (<wydajność maksymalna). Jest to możliwe dzięki multimedialnemu wypełnieniu filtra, w skład którego wchodzi aż pięć różnego rodzaju, uziarnienia i gęstości złóż filtracyjnych pochodzenia naturalnego. Filtr znakomicie sprawdza się w aplikacjach o dużym zapotrzebowaniu wody uzdatnionej, jako stacja prefiltracji
dla dalszych procesów, lub jako dokładny filtr mechaniczny - przy progu filtracji < 1 um.

Odżelaziacz typu TF-IR-KT

Filtry odżelaziająco-odmanganiajce katalityczne serii Techfilters KT to ekologiczne, i niezwykle skuteczne rozwiązanie filtracji na złożu reaktywnym. Odżelaziacz KT usuwa żelazo oraz mangan, zanieczyszczenia mechaniczne, zapach (siarkowodór, stęchlizna) oraz wydatnie poprawia barwę wody. Specyficzny układ warstw filtracyjnych zostaje wytworzony podczas normalnej pracy, a im dłużej odżelaziacz jest eksploatowany, tym jego sprawność jest wyższa. Jest to możliwe dzięki połączeniu funkcji specjalnie spreparowanych złóż posiadających naturalne właściwości utleniające w stosunku do żelaza i manganu na niskich stopniach utlenienia, złóż regulujących odczyn pH wody, złóż wypełniających oraz inertnych. Każdy składnik złoża odżelaziacza KT posiada regularny kształt przy zmaksymalizowanej powierzchni wymiany i precyzyjnie dobrany rozmiar.

Dzięki temu w całej miąższości warstwy nie występują luźne, nieproduktywne przestrzenie, wyeliminowane jest zjawisko przepływów labiryntowych i przyściankowości, a filtr pracuje w zakresie rozkładu przepływów laminarnych. Oznacza to, że każde ziarno złoża jest wykorzystane optymalnie, i aktywnie uczestniczy w procesie odżelaziania i odmanganiania. Dzięki aktywnej powłoce zastosowanego złoża - trudne do usunięcia, rozpuszczone w wodzie formy związków żelaza i manganu są utleniane, generując osady łatwe do odfiltrowania w głębokich warstwach złoża. Nierozpuszczalne osady, odfiltrowane na złożu są usuwane podczas automatycznego procesu płukania filtra. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty związane z eksploatacją urządzenia sprowadzają się wyłącznie do wody zużytej na płukanie.  

Cały proces regeneracji odbywa się bezobsługowo. Odżelaziacz odmanganiacz KT znakomicie sprawdza się w aplikacjach dla "ciężkich wód", o dużym zapotrzebowaniu wody uzdatnionej, jako stacja prefiltracji dla dalszych procesów, lub jako dokładny filtr mechaniczny - przy progu filtracji < 1 um.

Odżelaziacz typu TF-IR-CF

Filtry odżelaziająco-odmanganiajce jonowo-katalityczne serii Techfilters CF to ekologiczne, i niezwykle skuteczne rozwiązanie filtracji na funkcyjnym złożu jonowymiennym. Każde urządzenie CF jest zaopatrzone w pięć warstw filtracyjnych, z których każda spełnia określoną, precyzyjnie wyspecyfikowaną funkcję: podtrzymująca, odżelaziającą, odmanganiającą, zmiękczającą, usuwającą zanieczyszczenia mechaniczne, zanieczyszczenia organiczne, poprawiającą smak, zapach i barwę. Specyficzny układ warstw filtracyjnych jest wywołany i utrzymany dzięki precyzyjnemu dobraniu uziarnienia oraz gęstości poszczególnych składników.

Dzięki temu przez cały okres użytkowania filtra podział wyspecjalizowanych warstw filtracyjnych jest stały i niezmienny. Pozwala to utrzymanie najwyższej jakości filtracji przez cały czas i w elastycznym przedziale natężenia przepływów. Ponadto, w filtrze w całej miąższości warstwy nie występują luźne, nieproduktywne przestrzenie, dzięki temu całkowicie wyeliminowano niekorzystne zjawisko przepływów labiryntowych i przyściankowości, a filtr pracuje wyłącznie w zakresie rozkładu przepływów laminarnych. Oznacza to, że każde ziarno złoża jest wykorzystane optymalnie, i aktywnie uczestniczy w procesie filtracji, odżelaziania, odmanganiania oraz co jest dodatkowym atutem dla odżelaziacza - także zmiękczania. 

Urządzenie do regeneracji wypełnienia filtracyjnego używa roztworu solanki NaCl (z soli pastylkowanej), a cały proces regeneracji odbywa się bezobsługowo. Odżelaziacz odmanganiacz serii CF znakomicie sprawdza się w aplikacjach dla "ciężkich wód", o nieznanym lub wątpliwym składzie jakościowym, dla domów nowobudowanych i tych, w których instalacja już pracuje bez uzdatniania wody.

odżelaziacz-odmanganiacz-filtr do wody-Techfilters-MM   odżelaziacz-odmanganiacz-filtr do wody-Techfilters-KT   odżelaziacz-odmanganiacz-filtr do wody-Techfilters-CF zestaw