POPRZEDNI ARTYKUŁ "ODŻELAZIANIE WODY", cz. 2

W poprzedniej części artykułu pokazaliśmy naszym czytelnikom złożoność procesu oraz niejednoznaczne wnioski

płynące z często podobnych analiz wody dostarczonych technologowi.
Wielokroć ma znaczenie nawet pochodzenie próbek, by uzdatnianie wody ze studni było skuteczne.
Takim charakterystycznym rejonem w Polsce jest trójkąt Włocławek-Toruń-Bydgosz, gdzie bogactwa związków
organicznych w glebie (torfy) powodują powstawanie aglomeracji organicznych zwanych humusami (inaczej kompleksy
barwne, lub ligandy). W takich przypadkach odżelazianie to trudny proces. Wymaga silniejszych złóż, niższych
prędkości filtracji, częstokroć dozowania chemikaliów. Ale zawsze silnego napowietrzania wody i długiego
kontaktu odżelazianej wody z tlenem. Dwustopniowa filtracja w takich przypadkach jest jak najbardziej wskazana.
Dotyczy to szczególnie użytkowników małych filtrów (domy, pensjonaty, hotele, motele, restauracje) - gdzie
środki inwestycyjne są ograniczone, a odżelaziacz, czy stacja uzdatniania wody posiadać te same właściwości
co profesjonalne, przemysłowe urządzenia.

Kontynuując wątek z poprzedniej części artykułu podkreślamy, że uzdatnianie wody nie jest niczym tajemniczym,
jeśli tylko do sprawy podejdziemy profesjonalnie, a nasza praca poparta jest ugruntowaną wiedzą i doświadczeniem
w dziedzinie uzdatniania wody.

W praktyce - każde złoże (także wypełnione zwykłym piaskiem) staje się katalityczne, wskutek osadzania się na
ziarnach piachuu tlenków manganu i żelaza. Okres „wpracowania” trwa w zależności od procesu, napowietrzania,
płukania, składu wody - od dwóch tygodni do kuilku miesięcy. Dopiero wtedy złoże jest w pełni sprawne i zaczyna
skutecznie usuwać mangan z wody. Proces płukania odżelaziacza w pewnym zakresie niszczy wytworzoną już strukturę
katalityczną, niemniej jednak złoże takie posiada już pełną funkcjonalność.
Złoża naturalnie katalityczne (takie jak Techfilters KT) potrafią natomiast usuwać mangan już od pierwszych
godzin pracy. Proces płukania nie powoduje w tym wypadku utraty zdolności katalitycznych.
Co ciekawe - nasze odżelaziacze wymagają ciągłego, i stabilnego użytkowania - wtedy osiągają swoje maksimum
wydajności mechanicznej i katalitycznej. Sprzyja temu specjalna konstrukcja złoża, łącząca zalety filtra
mechanicznego, filtra odżelaziającego i filtra odmanganiającego.

Jeśli woda zawiera zarówno żelazo jak i mangan - proces uzdatniania powinien być dwuetapowy (filtracja
dwustopniowa), przy czym w pierwszej kolejności należy usuwać z wody żelazo. Obecnie coraz częściej stosowane
są złoża wielowarstwowe do jednoczesnego usuwania żelaza i manganu w jednym cyklu pracy, zawierające zarówno
antracyt (lekkie złoże filtracyjne) jak i piasek manganowy (ciężkie złoże filtracyjne). Dobór procentowy
poszczególnych składników prowadzi się w oparciu o skład wody i prędkość filtracji.
Należy jednak pamiętać, że "kombajny" multifunkcyjne będą sprawnie i skutecznie pracować dla stałych,
niezmiennych poborów wody, w ustalonych precyzyjnie prędkościach filtracji i laboratoryjnie filtrocyklach
(okresach pomiędzy poszczególnymi płukaniami). Uzdatnianie wody ze studni zaś to bardzo specyficzny proces.
Dla instalacji domowych, gdzie rozkład nierównomierności użytkowania jest znaczny - zaleca się rozdzielenie
tych funkcji na dwa osobne urządzenia. Sprowadzamy filtr na dom do wąskiej specjalizacji, ale właśnie taki
odżelaziacz odmanganiacz będzie służył użytkownikowi długie lata.

Niekiedy użytkownik studni ma do czynienia z trudniejszymi do usunięcia związkami żelaza. Są nimi między
innymi związki żelaza związane z organiką, tzw. kompleksy barwne. Ale i żelazo występujące w wodzie w postaci
koloidalnej jest znacznie trudniejsze do usunięcia niż żelazo w ziązkach nieorganicznych.
Samo napowietrzanie wody tu nie wystarcza, konieczne są procesy chemicznego strącania, czyli dodawania do wody
specjalnych substancji (koagulantów), powodujących łączenie się małych, zawieszonych cząstek koloidów w większe
skupiska (kłaczkowania), zdolne do sedymentacji (opadania) lub poddające się filtracji. Najczęściej stosowanym
koagulantem na stacji uzdatniania przemysłowej jest mleko wapienne lub siarczan glinu.
Obie metody wymagają drogich urządzeń i stosowane są na skalę przemysłową. W warunkach "domowych" wodę zawierającą
koloidalne żelazo można uzdatniać na filtrach katalitycznych zawierających specjalizowane złoże jonowe.
Podstawowym warunkiem takiej technologii uzdatniania wody jest jednak brak w wodzie związków organicznych.

żelazo w wodzie odżelazianie techfilters

POWRÓT DO LISTY ARTYKUŁÓW