FILTRY DO DOMU do odżelaziania wody

Uzdatnianie wody ze studni to zadanie bardzo odpowiedzialne. Technolog dobierający odpowiedni
filtr musi szczegółowo zapoznać się z warunkami miejscowymi. Należą do nich:
1. Analiza jakościowa wody, na jakiej będzie pracować odżelazianie odmanganianie filtracja wody
1.1. Opinia Użytkownika dotycząca jego wody, w szczególności:
- zapach siarkowodoru
- czy zapach siarkowodoru jeśli jest pochodzi od wody zimnej, czy ciepłej (po podgrzaniu)
- czy po nalaniu do wanny/brodzika obserwuje się osady
- czy barwa wody jest widoczna natychmiast, czy po "odstaniu" wody? Jak szybko?
2. Informacje dotyczące studni: wydajność, ciśnienie wody na poziomie "0", sterowanie pracą pompy,
zakres ciśnień roboczych (ustawiony lub oczekiwany przez Użytkownika)
3. Typ i wielkość hydrofora (jeśli już istniejący), lokalizacja hydrofora
4. Obecna instalacja (czy nowa, czy już użytkowana, rodzaj, przekroje rur)
5. Dostępność kanalizacji (zrzut popłuczyn generowanych przez filtr do wody czy odżelaziacz)
6. Zasilanie elektryczne
7. Dostępność miejsca (posadowienie i swobodny dostęp serwisowy)
8. Niekiedy zdarza się, i należy posiadać tę informację - wysokość pomieszczenia

Zasadniczo - osoby nabywające filtr do wody lub rozbudowaną stację uzdatniania są dość dobrze
zorientowane w swoich warunkach technicznych. Wystarczy krótka rozmowa, by Technolog miał
pewność, że proponowane rozwiązanie technologi i dobór odżelaziacza będą poprawne. Ponieważ
każdy filtr do wody to urządzenie pracujące w różnych warunkach. Nie ma dwóch identycznych układów
jakim jest stacja uzdatniania wody, dlatego każdy odżelaziacz, odmanganiacz, filtr na dom musi
być rozpatrywany indywidualnie, i za każdym razem traktowany nie jak powielenie schematu, a jak
nowy układ od początku do końca układu zaopatrzenia domu, restauracji, hotelu w wodę.
Użytkownik powinien zwrócić na to szczególną uwagę, bowiem jeśli chodzi o uzdatnianie wody, każdy
odżelaziacz, odmanganiacz każdy filtr na dom - nie może być miejsca na rutynę. Niestety - tak
powszechną wśród sprzedawców lub handlowców nastwaionych na maksymalizację zysków ze sprzedaży
filtrów do wody.

Uzdatnianie wody ze studni, uzdatnianie wody do domu to nie tylko żelazo i mangan, czy siarkowodór.
Stacja uzdatniania wody to zespół urządzeń i podzespołów ściśle, nierozerwalnie współpracujących ze
sobą w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników jakościowych, ekonomicznych, współczynnika trwałości
odżelaziacza czy innego filtra, warunków maksymalnej bezobsługowości.
Filtr do domu, restauracji czy hotelu to kolejne urządzenie - podobnie jak ogrzewanie, klimatyzacja,
wentylacja.
Dlatego tak ważne dla Użytkownika powinny być cechy techniczne urządzenia, czy złożonej stacji
uzdatniania wody i profesjonalizm technologa, ważniejsze niż marketingowy bełkot na tematy dla laika
pozornie oczywiste, a profesjonalnemu technologowi kłujące oczy. Jednym z takich przykładów jest
charakterystyka filtra opartech o złoże filtracyjne Birm, podana przez jednego z popularniejszych
wśród Kupujących sprzedawcę:
"Złoże filtracyjne do usuwania z wody żelaza i manganu. Eliminuje nieprzyjemny zapach wody, zawiesiny,
niewielkie ilości siarkowodoru, amoniaku. W optymalnych warunakch złoże usuwa:
- żelazo do 5 mg/l
- mangan do 1 mg/l"
I tak oto mamy cudowne urządzenie nadające się do uzdatniania wody praktycznie dla 95% studni w Polsce.

Producent złoża zaś jasno i wyraźnie podkreśla, że woda przez złożem Birm musi być wstępnie przygotowana.
Dotyczy to przede wszystkim napowietrzania (min. 15% tlenu wprowadzonego do wody w stosunku do sumy
żelazo + mangan) - o czym sprzedawca nie wspomina, woda powinna być całkowicie pozbawiona siarkowodoru,
amoniaku, substancji ropopochodnych, metali ciężkich, a pH nie może być niższe niż 6,8 i wyższe niż 7,9.
Co ciekawe - producent ani razu w kartach charakterystyk, lub materiałach marketingowych nie określa
poziomu usuwania związków żelaza i manganu, ani słowem nie wspomina o skuteczności odżelaziacza,
odmanganiacza, czy innego urządzenia jakim mógłby być filtr do wody.
Oczywistym jest więc fakt, że żłoże to będzie pracowało dobrze, ale w odpowiednich warunkach jakim
jest uzdatnianie wody (odżelazianie wody, odmanganianie wody, filtracja wody, usuwanie żelaza z wody,
usuwanie manganu z wody, usuwanie siarkowodoru, usuwanie amoniaku).

Z punktu widzenia Użytkownika, który poświęca swój własny czas i siły by zrozumieć skomplikowany proces
jakim jest uzdatnianie wody - z chwilą znalezienia informacji, że "złoże Birm usuwa z wody żelazo do
5 mg/l (czyli 5000 ug/l) oraz mangan do 1 mg/l (czyli 1000 ug/l)" oczywistym jest fakt, że natychmiast
decyduje się na zakup filtra na dom, szczególnie że sprzedawca ma promocję i przysłowiowy opust "-50%".
Należy wspomnieć jeszcze tylko, że normy zawartości żelaza i manganu w Polsce wynoszą odpowiednio:
- żelazo 200 ug/l
- mangan 50 ug/l
Więc taki "cudowny" filtr nabyty u popularnego sprzedawacy redukuje zawartośi tych związków ponad 20x.
Konia z rzędem temu, komu uda się w jednym przebiegu filtracji, na jednym stopniu filtracyjnym uzyskać
taką sprawność. Gdyby faktycznie tak było - miejska, wiejska czy gminna stacja uzdatniania wody miałaby
nie cztery a jeden filtr odżelaziający, a usuwanie manganu z wody byłoby pomijalne jako proces lekki,
łatwy, przyjemny i praktycznie samoczynny...

Filtry do domu do odżelaziania wody niczym nie różnią się od profesjonalnych, pracujących jako Stacja
Uzdatniania Wody miejska czy gminna - filtrów. Filtr na dom, obojętnie czy jest to odżelaziacz, zmiękczacz,
odmanganiacz, filtr mechaniczny, filtr węglowy, filtr do usuwania azotanów amoniaku - obowiązują dokładnie
te same prawa fizyko-chemiczne, co duże, profesjonalne jednostki filtracyjne.
Jest tylko jedno "ale", które powinno zmusić Sprzedającego do pełnej odpowiedzialności:
Odżelaziacz odmanganiacz eksploatowany w stacji uzdatniania wody na sieć wodociągową, czy dla zakładu
przemysłowego ZAWSZE pracuje na zbiornik retencyjny. Oznacza to, że prędkość filtracji przez złoże
odżelaziające czy złoże odmanganiające jest ZAWSZE stała w czasie (z pominięciem krótkich okresów na
start lub zatrzymanie napełniania zbiornika). Napełnianie zbiorniak trwa od kilku godzin do nawet kilkunastu
dni. A to oznacza, że jakość filtratu (czyli uzdatnionej przez odżelaziacz odmanganiacz czy inny filtr wody)
jest zawsze stała i niezmienna w czasie.
Stacja uzdatniania wody z własnej studni (filtr do domu) ZAWSZE pracuje w nieregularnych, i różnych
w czasie cyklach filtracji. Stacja uzdatniania wody na dom jest urządzeniem in-line. Produkuje wodę właśnie
wtedy, gdy użytkownik tego chce i potrzebuje: bierze przysznic, napełnia wannę, przygotowuje posiłek,
używa toalety, myje zęby.
Z tego powodu pokuszę się o stwierdzenie, że zaprojektować i eksploatować stację uzdatniania wody dla
miasta, czy zakładu jest niezwykle łatwo. A odpowiedzialnie podejść do sprawy nieregularnie pracującego
odżelaziacza jako filtr wody na dom - jest rzeczą niezwykle odpowiedzialną i wymagającą ogromnego
doświadczenia.

Znamy dostawców filtrów, którzy przy kontrakcie na 150 m3/h uzdatniania wody szczękali ze strachu zębami.
Przygotowywaliśmy dla nich kompletną technologię oraz projekty. Ale sprzedając odżelaziacz odmanganiacz czy
filtr na dom dla przysłowiowego Kowalskiego dla wody o wiele gorszej jakościowo niż duża SUW - robili
to ręką lekką, jakby to był chleb powszedni. Dzisiaj nam wstyd za takich kolegów z branży.

Techfilters do 2005 roku wdrożył ponad 130 instalacji przemysłowych. Nabyte doświadczenie przy filtrach
"dużych" pozwoliło na zaprojektowanie oraz skuteczne wdrożenie do 2015 roku ponad 500 instalacji filtracji
wody na dom, filtracji wody dla agroturystyki, moteli, hoteli, gastronomii, restauracji.

Podsumowując powyższy artykuł - małe nie znaczy nieważne.
I jesteśmy przekonani, że nasi Klienci w pełni docenią nasz profesjonalizm już przy pierwszej rozmowie
dotyczącej ich odżelaziacza odmanganiacza.

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA KOLEJNYCH ARTYKUŁÓW!