FILTR ODŻELAZIAJĄCY – jak prawidłowo używać filtra do odżelaziania wody

Jak każde urządzenie techniczne - filtr do wody, filtr odżelaziający wymaga od Użytkownika
posiadania minimalnej wiedzy na jego temat, by stacja posiadana uzdatniania wody działała
sprawnie nie niezawodnie przez jak najdłuższy czas.
Nie obrażę Użytkowników, i chcących kupić filtr do domu jeśli wspomnę, że podstawą jest
zapoznanie się z dostarczoną wraz z urządzeniem dokumentacją techniczno-ruchową filtra.
Dotyczy to oczywiście nie tylko urządzenia, jakim jest filtr na dom, ale i każdego innego,
świadomie używanego urządzenia. Wiemy to po sobie - Polacy podobno mają taką cechę narodową:
najpierw włączają, a jak się zepsuje - szukają instrukcji obsługi lub telefonu do serwisu.

Inną sprawą jest rzetelny i bogaty w wiedzę serwis dla urządzeń takich jak odżelaziacz,
odmanganiacz, filtr mechaniczny, filtr węglowy, zmiękczacz, filtr kuchenny, czy filtr wody
do picia. Z rozczarowaniem rozmawiamy z kolegami po fachu i dochodzimy do wniosku, że ich
wiedza pochodzi co najwyżej z pseudotechnicznych folderów przygotowanych dla handlowców,
których treścią jest wyłącznie zmaksymalizowanie zysków i wyrobienie w Użytkowniku poczucia
szczęśliwego i jedynego na świecie posiadacza najlepszego urządzenia, którym jest odżelaziacz,
zmiękczacz, filtr kuchenny czy filtr odmanganiający.

Celem tego artykułu jest pokazanie Użytkownikowi krok po kroku "co z czym się je".
Zaczynamy od początku, czyli od źródła:

STUDNIA
Jak każde źródło wody - studnia lokalna powinna być traktowana dokładnie tak samo, jak
ujęcie wody dla miasta, gminy, czy wsi. Strefa ochronna ujęcia dla miast powyżej 50 tyś.
mieszkańców wynosi obecnie 300m. Strefa ochronna ujęcia dla wodociągów wiejskich wynosi 50m.
Jak to się ma do ujęcia własnego? Zasadniczym wymaganiem jest nie stosowanie w pobliżu
ujęcia własnego nawozów dla roślin. Należy także zwrócić uwagę na fakt przesączania się
wód do gruntu z przydomowych oczyszczalni ścieków, które są źródłem zanieczyszczenia
bakteriologicznego. Należy także pamiętać o konieczności okresowego - raz do roku -
przeprowadzenia dezynfekcji studni oraz układu zaopatrzenia w wodę pitną. Wodociągi
miejskie dla miast są dezynfekowane, co chroni je przed zanieczyszczeniami biologicznymi.
Wodociągi lokalne są natomiast narażone na powstanie groźnego dla życia zanieczyszczenia
różnego rodzaju mikroorganizmami.
Wielu użytkowników mówi: "ja wodę zawsze gotuję przez spożyciem". A my pytamy: "przez
wzięciem prysznica, czy myciem zębów także? A przed kąpielą dziecka woda w wanie jest
przegotowana dwukrotnie?"
Dezynfekcja studni nie jest operacją trudną, i co najważniejsze - jest niezwykle tania.
Nasz serwis zawsze pomoże, wytłumaczy, przeprowadzi Użytkownika przez tę operację. Wystarczy
zadzwonić, lub napisać.

INSTALACJA
Dwa rodzaje instalacji, w których pracuje odżelaziacz to:
- instalacja bez napowietrzania
- instalacja z napowietrzaniem i hydroforem przepływowym
Instalacja bez napowietrzania w zasadzie nie wymaga stałej kontroli; jedynie rzadkiej, okresowej
dotyczącej zakresu ciśnień pracy pompy. Zazwyczaj Użytkownicy słyszą lub widzą po ciśnieniu w sieci
częstotliwość załączeń, i są w stanie szybko zareagować na powstałe problemy.
Natomiast użytkownicy systemu napowietrzania z hydroforem przepływowym muszą okresowo, minimum
raz w miesiącu skontrolować i skorygować poduszkę powietrzną w hydroforze.
Pierwszym punktem kontroli jest poprawna praca aspiratora (zwężka inżektorowa, napowietrzacz, inżektor).
Natychmiast po załączeniu się pompy zwężka inżektorowa powinna zasysać powietrze. Możemy to sprawdzić
przytykając do otworu (dyszy) ssącej nawilżony palec. Poprawnie działająca zwężka inżektorowa
(napowietrzacz) powinien zasysać przez minimum 25% czasu pracy pompy podczas braku poboru wody
(wymuszamy załączenie pompy z automatu, jak włączy się pompa - "zamykamy wodę").
Zwężka inżektortowa (aspirator) będzie pracował najlepiej, gdy hydrofor będzie korzystał z maksymalnej
pojemności roboczej. W tym celu sprawdzamy, czy poduszka powietrzna jest optymalna. Jak to wykonać?
1. Wyłączyć pompę (zazwyczaj służy do tego wyłącznik silnikowy lub zabezpieczenie nadprądowe)
2. Spuścić wodę do poziomu dolnego rurki wodowskazowej (lub do poziomu dolnego rewizji)
3. Nabić za pomocą sprężarki (lub - co uciążliwe ale możliwe pompki do kół samochodowych - ciśnienie)
4. Dobijamy ciśnienia do poziomu minimalnego załączenia pompy. (W normalnym cyklu pompa pracuje
w zaprogramowanym cyklu, który widać na manometrze. Np: 2,2 bar WŁ, 4,1 bar WYŁ. W tym przypadku
dobijamy ciśnienie poduszki powietrza do 2,2 bar.)
5. Włączyć pompę, by normalnie pracowała.
Poprawne wysterowanie pompy za pomocą maksymalnie dużej komory powietrza w hydroforze nie tylko
zmaksymalizuje czas przebywania wody w hydroforze (a tym samy doprowadzi do najlepszego zajścia
reakcji fizyko-chemicznych), ale przedłuży żywotność pompy, minimalizując częstotliwość jej załączeń.

FILTR
Użytkownik zasadniczo nie jest w stanie kontrolować procesów filtracji. Może to wykonać jedynie
pośrednio, poprzez okresowe sprawdzenie funkcji. Należy do nich:
- ZASILANIE ELEKTRYCZNE
By filtr mógł automatycznie, okresowo wykonywać procesy płukania czy regeneracji, musi być stale
zasilony energią elektryczną. Obecnie w zasadzie wszystkie zawory sterujące posiadają wyświetlacz,
który - jeśli zawór jest zasilony - pokazuje, że filtr do wody, odżelaziacz działa.
Problem zasilania elektrycznego ma miejsce głównie na wsiach, w rejonach słabej ochrony sieci
energetycznej. Obecnie każde urządzenie, każdy filtr na dom jest zaopatrzony w transformator
zasilający odżelaziacz bezpiecznym dla życia napięciem 12V, i to zazwyczaj podczas przepięcia
on jest narażony na skutki wyładowań elektrycznych. Kontrola polega na okresowym (minimum) raz
w miesiącu "zajrzenia do urządzenia".
- ŚCIEKI POPŁUCZNE
O ile urządzenie będzie automatycznie przeprowadzić regenerację - o tyle częstym zjawiskiem
uniemożliwiającym przepływ wody jest załamanie się węża odprowadzającego popłuczyny. W tym
przypadku wystarczająca jest doroczna kontrola wizualna pod kątem załamań, zagnieceń, przewężeń
przewodu popłucznego z którego korzysta odżelaziacz, odmanganiacz, zmiękczacz, czy filtr węglowy.
- PŁUKANIE/REGENERACJA
Prawie wszystkie obecnie dostępne rozwiązania zaworów sterujących takimi urządzeniami jak odżelaziacz,
odmanganiacz, zmiękczacz, filtr węglowy - posiadają możliwość ręcznej inicjacji płukania lub regeneracji.
W przypadku zaworów służących do kontroli procesów: odżelazianie wody, odmanganianie wody, filtracja
mechaniczna, filtracja na węglu aktywnym - posiada zawory trzycyklowe (czytaj artykuł nt. budowy urządzeń).
Z kolei zawory służące do takich procesów jak: zmiękczanie, filtr multifunkcyjny, usuwanie azotanów,
usuwanie amoniaku - posiadają zawody pięciocyklowe (czytaj artykuł nt. budowy urządzeń).
Kontrola poprawnej pracy zaworu trójcyklowego polega na sprawdzeniu, czy wykonywany jest cykl:
1. Płukania wstecznego - zazwyczaj intensywny wyrzut wody do kanalizacji
2. Płukania układającego - nazywane także płukaniem powolnym, mającym na celu wypłukanie odcieku
z dolnych warstw złoża filtracyjnego i skompaktowanie medium filtracyjnego jakim jest złoże odżelaziające.
3. Przestawienie zaworu w cykl normalnej pracy
Kontrola zaworu pięciocyklowego jest bardziej skomplikowana. Przyczyną jest wiele rozwiązań stosowanych
obecnie na rynku jakim jest uzdatnianie wody. Wielu producentów stosuje różne rozwiązania, nie tylko
w zależności od zastosowania do filtra na dom, ale nawet w rejonie tych samych urządzeń. Sztandarowym
przykładem jest tu zmiękczacz wody.
Przy kontroli poprawności funkcjonowania zaworu pięciocyklowego istotnym jest znajomość kolejności
ich występowania, która zazwyczaj szczegółowo opisana jest w dostarczonej wraz z urządzeniem dokumentacji
techniczno-ruchowej. W przypadku wątpliwości oczywiście Techfilters służy radą i pomocą.
Generalnie, co kontrolujemy:
- czy popłuczyny są usuwane do kanalizacji
- kolejność cykli (czy żaden nie zostanie pominięty)
- czy zmiękczacz (filtr do usuwania azotanów, filtr do amoniaku) zasysa roztwór ze zbiornika chemikaliów
- czy urządzenie nalewa wodę do zbiornika zarobowego chemikaliów
Kontrolę pracy zaworów sterujących przeprowadzamy raz w roku. Wszelkie budzące wątpliwość anomalie, a nawet
nienaturalnie głośna praca lub dziwne dźwięki i hałas przy przełączanie się zaworu w kolejne cykle powinny
być sygnałem do zainteresowania się tematem okresowego serwisu. Techfilters taki serwis przeprowadzi,
lub doradzi, co należy w takim wypadku wykonać, by filtr na dom nadal działał sprawnie.

MONTAŻ
Jest to kontrola jednorazowa. Urządzenie powinno być zainstalowane z przestrzeganiem następujących wymagań:
- temperatura w pomieszczeniu instalacji nie powinna nigdy spadać poniżej 4'C
- urządzenia powinny być podłączone w sposób umożliwiający swobodny dostęp do zaworów sterujących (głowic)
- urządzenia powinny być podłączone bez naprężeń instalacji, w sposób umożliwiający ich pracę w każdej
płaszczyźnie (w niewielkim, 5mm zakresie ruchów w związku z drganiami lub rozszerzeń temperaturowych)
- urządzenia nie powinny być narażone na przebywanie w temperaturze wyższej niż 30'C przez dłuższy czas
(rozwój mikroorganizmów)
- wyrzut ścieków popłucznych może być wyprowadzony dalej (np: przez kilka pomieszczeń). Nie powinien być jednak
wyprowadzony wyżej niż 2 m powyżej zaworu sterującego (dotyczy to głównie urządzeń jak zmiękczacz, filtr
wielofunkcyjny, filtr do usuwania azotanów, filtr do usuwania amoniaku)

ZBIORNIKI CHEMIKALIÓW
w celu poprawnego funkcjonowania procesów dla filtrów korzystających z chemikaliów do regeneracji
(np: sól pastylkowana, KMnO4, podchloryn sodu NaOCl, związki do chemicznej korekty wody) należy dbać o
obecność regeneranta w ilości minimum 25% całkowitego wypełnienia zbiornika. Z kolei - przy normalnym
użytkowaniu takiego systemu uzdatniania wody brak ubytku chemikaliów powinien być sygnałem dla Użytkownika,
że wystąpiła jakaś anomalia, i stacja uzdatniania wody nie pracuje poprawnie.

SERWIS
Na wszystkie pytania Użytkowników dotyczących ich systemu filtracji, niezależnie od rodzaju filtra, marki,
dostawcy - Serwis Techfilters zawsze odpowie. Prosimy tylko o telefon lub mail.


CZYTAJ WIĘCEJ ARTYKUŁÓW W NASZEJ BAZIE WIEDZY!